AÇIK POZİSYONLAR

Aranan Nitelikler

 

 

 • Üniversite mezunu (tercihen yüksek lisans mezunu)
 • Satış ve pazarlama alanında teorik ve pratik bilgiye sahip
 • İngilizce bilen
 • MS Ofis Programlarına vakıf
 • İyi bir takım oyuncusu ve insan yönetimi yetisine sahip
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim yetisine sahip
 • Sonuç odaklı
 • Dahili ve harici network kurabilen ve kullanım yetisine sahip
 • Dikkatli, takip yeteneği kuvvetli, kök-neden analizi yapabilen
 • Kuvvetli pazarlık ve satın alma yeteneğine sahip
 • Sorumluluk alabilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahip.

Görev Tanımı

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının geliştirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi (Rehberlik, Risk Değerlendirme, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği vb.) ve tüm bu çalışmaların takip edilmesi, raporlanması,
 • İSG kültürünü arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların datalarının İSG Yazılımına kaydının yapılması,

 

 

 

Genel Nitelikler

 

 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun (Tercihen Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği)·
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık sertifikasına sahip,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat gerekliliklere hâkim ve bu doğrultudaki tüm uygulamaları gerçekleştirebilen,
 • Saha uygulamalarında aktif görev yapabilecek,
 • Endüstriyel tesislerde görev almış,
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimini almış,
 • Yangın söndürme eğitimlerini tamamlamış,
 • Kimyasal risk değerlendirmesi bilgisine vakıf,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Çözüm odaklı, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasına yatkın,

Görev Tanımı

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının geliştirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi (Rehberlik, Risk Değerlendirme, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği vb.) ve tüm bu çalışmaların takip edilmesi, raporlanması,
 • İSG kültürünü arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların datalarının İSG Yazılımına kaydının yapılması,

 

 

 

Genel Nitelikler

 

 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun (Tercihen Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği)·
 • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık sertifikasına sahip,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat gerekliliklere hâkim ve bu doğrultudaki tüm uygulamaları gerçekleştirebilen,
 • Saha uygulamalarında aktif görev yapabilecek,
 • Endüstriyel tesislerde görev almış,
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimini almış,
 • Yangın söndürme eğitimlerini tamamlamış,
 • Kimyasal risk değerlendirmesi bilgisine vakıf,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Çözüm odaklı, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasına yatkın,

Görev Tanımı

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının geliştirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi (Rehberlik, Risk Değerlendirme, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği vb.) ve tüm bu çalışmaların takip edilmesi, raporlanması,
 • İSG kültürünü arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların datalarının İSG Yazılımına kaydının yapılması,

 

 

 

Genel Nitelikler

 

 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun (Tercihen Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği)·
 • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık sertifikasına sahip,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat gerekliliklere hâkim ve bu doğrultudaki tüm uygulamaları gerçekleştirebilen,
 • Saha uygulamalarında aktif görev yapabilecek,
 • Endüstriyel tesislerde görev almış,
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimini almış,
 • Yangın söndürme eğitimlerini tamamlamış,
 • Kimyasal risk değerlendirmesi bilgisine vakıf,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Çözüm odaklı, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasına yatkın,
 • Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun 
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçerli Diğer Sağlık Personeli (DSP) sertifikasına sahip 
 • Tercihen paramedik ve acil deneyimi olan 
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen 
 • Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü 

Görev Tanımı

 

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının geliştirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi,
 • İSG kültürünü arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların datalarının İSG yazılım programına kayıt yapılması,

 

 

Genel Nitelikler

 

 

 • Üniversitelerin Tıp Fakültesi'nden mezun,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş aktif İşyeri Hekimi sertifikasına sahip
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat gerekliliklere hakim ve bu doğrultudaki tüm uygulamaları gerçekleştirebilen,
 • Saha uygulamalarında aktif görev yapacak,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Zaman yönetimi ve iletişim becerileri güçlü,
 • Çözüm odaklı, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasına yatkın,
 • Üniversitelerin Tıp Fakültesi'nden mezun,
 • Göz Hastalıkları Uzmanlık İhtisasını Tamamlamış
 • Grup Hastanemizde çalışabilecek
 • Tercihen işyeri hekimliği belgesine sahip