HİZMETLERİMİZ

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince iş yerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte istihdam edilmesi gereken personeller arasındadır. 

Diğer Sağlık Personeli;

İşyeri hekimlerinin yanında birlikte görev yapan, iş sağlığı kapsamında gerekli konularda yardımcı olan sağlık personelleridir. İş sağlığı konusunda güncel ve doğru bilgilere sahip olmak zorundadırlar.

Diğer sağlık Personeli; “İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personelinin görev,yetki, sorumluluk ve eğitimleri Hakkında yönetmelik” kapsamında çalışmalarını yürütür.
Başlıca Görevleri;

  • Diğer sağlık personeli İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda iş yeri hekimine yardımcı olur.
  • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder,sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur.
  • İş yerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder.
  • Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi,zararlı maddelerden korunması için çalışır;çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması,yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
  • Diğer sağlık personeli çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar,tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır.
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,
  • Diğer sağlık personeli ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde iş yeri hekimine yardımcı olur.
  • İş yerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.