HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

Nabız OSGB olarak, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, farklı disiplinlerden gelen ve farklı  sektörlerde tecrübe kazanmış iş güvenliği uzmanlarımızla ,hizmet verdiğimiz firmaların sorunlarına çözümler üretmekteyiz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, tehlike sınıfına ve çalışan sayısına uygun sürelerde İş Güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

İş Güvenliği uzmanı; “İş Güvenliği uzmanlarının görev,yetki, sorumluluk ve eğitimleri Hakkında yönetmelik” kapsamında çalışmalarını yürütür.

Başlıca Görevleri;

  • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
  • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
  • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  • Eğitim Planı hazırlamak
  • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  • Risk Değerlendirmesi yapmak
  • Acil Durum Planı hazırlamak vs.