BLOG

İnsan Neden Önemlidir?

En güzel suretle var edilmiş insan dünyadaki diğer canlılardan ayrı olarak eşsiz bir düşünme yeteneğine sahiptir.Bu yetenek sayesindedir ki yer küreye yayılmış, yaşadığı dünyayı imar etmiş ve birçok medeniyete imza atmıştır.Öyle ki merak ve araştırma güdüsüyle yeryüzünün de ötesine taşmış ve bugün diğer gezegenlere seferler düzenlemektedir.Yani Dünya, bugünün insanının araştırma ihtiyacı için dar bir alana dönüşmüştür.

İnsanın varlığıyla birlikte Dünya şenlenmiştir.Doğal güzellikler anlam kazanmıştır.Bütün kültür ve bilgi birikimi insana bahşedilen kavramsal düşünme yetisiyle birlikte oluşmuştur.

“Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen; Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen” diyen şair Şeyh Galip'in belirttiği gibi, alemin özü ve gözbebeği insandır. İnsanın bu özelliği onu mükemmel kılarken; diğer canlılara da mana katar.

Allah insanı en güzel bir biçimde yarattı, ona hür irade verdi; insan hür iradesiyle ya iyi ve güzel işler yaparak yaparak kamil insan seviyesine ulaşır yada kötü ve çirkin işler yaparak canlıların en aşağı mertebesi olan bir seviyeye düşer. Zira başka insana değer vermeyen insan, aynı zamanda kendi değerini de düşürür. O yüzden her insan kendi için istediği iyilik ve güzelliği başkaları için de istemelidir.

Bu bilinçle bakınca, insanlığın ve toplumun ilk görevi ise, özgür iradesiyle hayatını sürdürecek maddi ve manevi hak ve yetkinliklerle donatılması gereken insana bu vasatı hazırlamaktır. İnsana, niteliklerine uygun iş bulunması ve kendi emeğiyle, kendi çalışmasıyla kendini ve ailesini geçindirmesini temin edecek insana yakışan ortamın oluşturulması, emeğinin gözetilmesi ve karşılığının geciktirilmeden hakkıyla ödenmesi insanlığın en temel görevlerindendir

Gündelik hayattaki çalışan-çalıştıran, memur-amir, çalışan-işveren, eleman­ patron ilişkisi bir kulluk ilişkisi değil sözleşme ve hukuk ile oluşmuş bir akit ilişkisidir. Bu ilişkiler sonucunda insanı değer dışına çıkarabilecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmak her iki taraf için de insani bir görevdir.

 

İnsan; Ruh ve Beden

İnsan, mahiyet ve fıtrat olarak iki yönü ve iki yüzü olan bir varlıktır.Bir yüzü maddi ve cismanidir, şahit  olduğumuz maddi aleme bakar.Diğer yüzü ise ruhani ve manevidir, gayri alemlere bakar.İnsan nasıl dili ile maddi yiyecek ve içecekleri tadar ve tartarsa, aynı şekilde vicdanı ile de gayri alemlerden haber verir, oralara ait meseleleri vicdan terazisi ile hisseder.

İnsan akli melekelerinin yanı sıra beden olarak da harikulade çalışan sistemlerin bir bütünüdür.Kalp durmaksızın kan pompalarken bağışıklık sistemi vücut uyumunu bozmaya çalışan mikroorganizmalarla savaşını ara vermeksizin sürdürmektedir.100 trilyon civarında hücreye sahip metabolizmamızda her saniye milyarlarca reaksiyon meydana gelmektedir.Bütün bunlar insan vücut ve aklının balansını sağlama adına gerçekleştirmektedir.

Asrımızda dünya milyarlarca insanı ağırlayan büyük bir gemi haline gelmiştir.Yukarıda saydığımız üstün vasıflarından dolayı insan hem içinde bulunduğu gemisine hem de kendisine iyi bakmalıdır.Böylece sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda çalışıp üreterek ve yaşayarak varoluş sebebi olan dünyayı daha iyi bir yer yapma ve anlamlandırma gayesine uygun hareket etmiş olacaktır.

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Günlük Hayatımız ve İş Sağlığı Güvenliği Rehberi ,İBB Basımevi, İstanbul 2016, Sayfa : 14-15