BLOG

Devrinin tüm zenginliklerinin yanı sıra asrının en kuvvetli devleti Osmanlı İmparatorluğunun tahtında oturan Kanuni Sultan Süleyman Han bir nefeslik zamanda sağlığın var olan bütün servet ve kaynaklardan daha üstün olduğunu anlamlı bir şekilde bu beytiyle dile getirmiştir.

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”-Kanuni Sultan Süleyman

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “ yalnızca hastalık veya sakatlık değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir” şeklinde taımlar.

Buna göre hastalıktan sayılmayan küçük bir baş ağrısı, gaz sancısı, görme bozukluğu, hafif bir bulantı değil; sosyal hayatta sıkıntı oluşturan basit bir mesele, ruhen ve bedenen yaşanan ya da yaşanması muhtemel en küçük bir dengesizlik sağlıksızlık olarak kabul edilir.

Bedenen sağlıklı doğan, kendisini güvende hisseden bir bebeğin, yine sağlıklı bir biçimde büyüyüp yetişmesi, yaşamını kendisi için hazırlanmış, sağlığın korunması için gerekli önlemlerin alındığı bir dünyada yaşaması, ona kendisini değerli, huzurlu ve güvende hissettirir. Yani en temel insan ihtiyaçlarından biri olan güvenlik, doğumdan ölüme, sağlığın da temel şartıdır.

Bizi yaratan Allah'ın sayısız nimetleri içinde en şükredilmesi gereken ikinci şey sağlıktır. Bizi sağlıklı olarak kendine halife olarak dünyaya gönderen Allah, bizden onu korumam ızı, emanet olarak verdiği bedene sahip çıkmamızı, aldığımız her nefeste verilenin hakkını koruyup, hukukuna riayet etmemizi bekler.

İnsanın sağlıklı olması hem kendisine, hem ailesine, hem içinde yaşadığı topluma hem de Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için önemlidir. Bu açıdan sağlık, görevleri yerine getirebilmek için de korunması gerekli yegane hazinedir. Sorumluluk sahibi hiçbir bireyin veya ebeveynin vücudu, baba ve annenin vücudu yalnızca kendisine aitmiş gibi hareket etmek, mesuliyetsizce davranmak lüksü yoktur.

"Bundan da ne olacak, hep yaptığımız iş, her zaman dokunduğum düğme, hep soluduğum gaz..." gibi boşvermeler acılı eşlerin ve boynu bükük , gözü yaşlı yavruların haklarını ödenemez kılabilmektedir.

Peygamber Efendimiz ( s.a.v)'in ’’Allah'tan sağlık isteyin. Çünkü hiç kimseye, imandan sonra sıhhatten daha hayırlı nimet verilmemiştir" ifadesi, istemenin de hükmünü anlatmaktadır.

Yani insan, sağlıklı olmak için, sağlıklı olmaya uygun davranmalı, yemeli içmeli, hareket etmeli; kendisi ve çevresinin güvenliğine, güvenlik koşullarına uygun davranarak yaşamalıdır.

Realiteye bakıldığında 1 rakamını yanına konan sıfırlar gibi elde tutulan her türlü kuvvet ve zenginlik ancak sağlık durumu iyi olduğu taktirde anlam ifade eder.Hakikatte öyle hastalık sahibi kimseler vardır ki bütün servetlerini harcadıkları halde kendilerini esenliğe kavuşturacak koşulları oluşturamamaktadırlar.

Sağlık, Hayatımıza Değer Katar

Kültürel trendler, insanların hayata bakışını derinden etkiliyor.Dünyanın hemen yer yerinde insanlar zenginliği hedefleyerek yaşamlarını organize ediyor.Oysa her gün işe gidebilme kabiliyeti, sabahları erken uyanabilme gücü, araç kullanma becerisi, insanlarla kuracağımız iletişim gibi birçok temel ihtiyaç sağlıklı olmamıza bağlı.Sağlığımızın yoğun risk altında olduğu bir hayat, huzurumuzu, mutluluğumuzu, hayata bakışımızı derinden etkilemektedir.

Sağlığımız sahip olduğumuz en önemli birkaç şeyden birisidir.Hangi yaşta olursak olalım, sağlıklı olmak bize gündelik hayatımızda etkinlik yapma imkanı sunar.Öğrenciler için sağlık, onların okula gitmesine, bilgi edinmesine ve karakterlerinin oturmasına yardım eder.Sağlıklı bir vücut, yaşamdan zevk almamızı mümkün kılar.

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Günlük Hayatımız ve İş Sağlığı Güvenliği Rehberi ,İBB Basımevi, İstanbul 2016, Sayfa : 16-17