BLOG

Neden Güvende Olmak İsteriz?

Güvenlik kişinin korkusuzca yaşayabilmesi halidir ve insanlığın var olduğu i̇lk çağlardan bu yana bireylerin sağlanması için çaba gösterdiği başlıca ihtiyaçlarından biridir. İlk insanlar yaşama güdülerine dayanarak hayatlarını sürdürebilecekleri emniyet alanlar aramaya dikkat etmişlerdir. Günümüzde kolluk kuvvetleri, insanların korku ve endişe duymadan yaşamlarını idame ettirmelerine yönelik en temel i̇ş alanlarından birisi haline gelmiştir.

Birey doğduğu andan itibaren güvenlik ihtiyacının giderilmesi önemli konulardan biridir. Çocuk doktorlarının da vurguladığı üzere güvenlik ihtiyacı tatmin olmamış bir çocukta özgüven gelişimi yetersiz kalmakta, girişkenlik eksikliği görülmektedir.Dolayısıyla bir ebeveynin önde gelene vazifelerinden birinin çocuğunu güvende hissetmesini sağlamak olduğu söylenebilir.

İhtiyaçlar hiyerarşisi açısından bakıldığında güvenlik ihtiyacının yeme içme gibi temel  fizyolojik unsurların hemen arkasında geldiği görülmektedir. Bu ihtiyacı giderilmemiş bir bireyin daha üst basamaklara, yani aile kurma, iş yerinde başarılı olma gibi gereklerine odaklanamayacağı ortadadır.

Güvenlik ihtiyacı karşılanmamış hiçbir birey daha üst basamaklara, yani sosyalleşmeye, iş ve özel hayatında mutluluğa ve kişisel gelişimin i tamamlama başarısına erişemez.

İş yerinde kendini emniyet içerisinde hissetme güvenlik ihtiyacının en önemli boyutlarındandır. Güvenli bir ortamda çalışmadığını düşünen ve/veya hisseden bir çalışanın iş yerinde doğru konsantrasyonu yakalayarak verimli olması ve doğru kararlar vermesi düşünülemez. Bu da çalışma ortamının daha da güvensiz hale gelmesine sebep olabilmektedir. Ancak iş güvenliği sağlanmış bir çalışma ortamının varlığı personelin kendini emniyette hissetmesine netice verecek böylece etkin bir işletme ortaya çıkabilecektir.

İş Yaşamında Güven Bir insanın güvenilirlik kriterleri: Sözünü tutmak. Bütünlük sergileyip özü sözü bir olmak, yapmış olduğu gorev ile ilgili yetkinlik ve beceriye sahip olmak, dürüst olmak ve sorumluluk sahibi olmaktır. İş hayatında güvenli bir davranış yedi başlık altında toplanmaktadır.

1.Haklarına Sahip Çıkmak: Kişilerin kendi  istek  duygu ve düşüncelerini ifade etme. diğerlerinin duygu ve düşüncelerini sorma. zayıf olduğu noktaları korkmadan söyleyebilme. öğrenme ve kendini geliştirme hakkıdır

2.Duyguların Yönetimi: Bizler yapımız gereği duygusal varlıklarızdır. Biz insanoğlunun dört temel duygusu vardır. Bunlar öfke. korku. sevinç ve üzüntü. Bizim bu duyguların hangisine sahip olacağımız bulunduğumuz ortamın bize kattıkları i e ortaya çıkmaktadır

3.Amaç Belirlemek:Hayatta her insanın bir amacı vardır. Önemli olan işletme amaçları ıle kişilerin amaçlarının ortak bir noktada birleştirilmesi ve kesiştirilmesidir.

4.İletişim:İstekte bulunabilmek, kendini rahatlıkla ifade edebilmektir

5.Karşı Çıkmak:Demokrasilerin olduğu yerde karşı görüşler olmaktadır ve eğer amaç ortak ve hedef tek ise farklı görüşlerin çıkması ve en iyisinin uygulanması beklenmektedir

6.Eleştirileri Karşılamak: Eleştirilere tahammül edilmeli ve kimse her zaman kendi yaptığının doğru olduğunu düşünülmemelidir. Eleştiriler her zaman kişilere yaptıkları hataları tekrar yapmaması için yapılan uyarılardır. Keza herkes daha iyi olmasını istediği kişiyi eleştirir

7.Çatışmaları Çözümlemek ve Uzlaşma Sağlamak:iş ortamlarında çatışmalar ve karşıt fikirler her zaman çıkmaktadır. Onemli olan bu görüşleri doğruluk süzgecinden geçirip çalışma alanı menfaatine kullanabilmektir. Bazen işletmelerde  çatışmaların çıkması bilerek istenir ki:

Uzlaşılarak herkes tarafından kabul görülen sonuca varılabilinsin.

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Günlük Hayatımız ve İş Sağlığı Güvenliği Rehberi ,İBB Basımevi, İstanbul 2016, Sayfa : 22-23