BLOG

Güvenliğimizi Neler Tehdit Eder?

Güvenliği birey ya da toplumun huzur içinde yaşaması, iç ve dış tehditlere karşı korunabilme yeteceği ve kapasitesi olarak tanımlarsak insan güvenliğini tehdit eden etmenlerin çok sayıda ve çeşitli olduğu anlaşılır.

Makro boyutta baktığımızda ülkemizin varlığına ve bütünlüğüne yönelik saldırılar, ulusal ekonominin dengesini bozma amaçlı çalışmalar genel ve milli güvenlik açısından birer tehdit unsuru olarak adlandırılabilirler.Bu tarz riskler toplumun umumunu ilgilendiren faktörlerdir.

Bireyler açısından güvenlik evde yaşanabilecek tehlikelerden trafik kazalarına, artık sınır tanımayan terör unsurlarından iş yerinde karşılaşılması muhtemel problemlere kadar geniş bir tehdit yelpazesiyle karşı karşıyadır.Örneğin evde bulunan kesici aletlerin yanlış ve dikkatsiz kullanılması bireylerin güvenliğini tehlikeye atmaktadır.Bununla beraber hemen her gün kullandığımız motorlu araçlar insan güvenliğine karşı tehdit unsurlarına davetiye çıkarmaktadır.Ülkemizde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada gelen trafik kazaları neticesinde binlerce vatandaşımızı her sene kaybetmekteyiz.

Diğer yandan son günlerde gıda güvenliği ve buna yönelik tehditler gündemde üst sıralara tırmanmaya başlamışlardır.Gıda güvenliği geniş anlamda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür.Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.Bu süreci bozmaya yönelik girişimler gıda güvenliğine yönelik bir tehdit olarak düşünülmektedir.Günlük hayatın önemli bir bölümünü kapsayan iş hayatında güvenlik önemini devam ettirmektedir.

Mobbing Nedir ? : Mobbing  bir  veya bir grup insanın, bir kimseye  veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması olarak tanımlanabilir.

Latince  kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, tacız, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır.

Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun diğerine psikolojik yollardan. uzun süreli, sistematik baskı uygulamasıdır

Son donemde sosyoloji ve  hukuk başta olmak üzere  çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

Mobbing uygulayan kişilerin ortak özellikleri tespit edilmiştir; aşırı denetleyici, korkak ve nevrotik, daima güçlü olma isteği içinde ve iktidar açlığı içinde olan kotu niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmeyen, antipatik özellikler taşıyan, düşmanlıktan hoşlanan, can sıkıntısı içinde zevk arayışında olan, kötü kişiliği ve patron olarak bunu hak olarak görmesi, şişirilmiş benmerkezcilik, narşist kişilik, çocukluk travmaları sayılabilir.

Mobbing   davranışları:

İletişim oluşumunu etkilemek; Sözünüz kesilir, yaptığınız iş  sürekli eleştirilir, jest ve bakışlarla ilişki  kesilir, yazılı ve telefonda tehditler vs.

Sosyal İlişkilere saldırı; Kimse sizinle konuşmaz, diğerlerinden ayrılmış bir işyeri verilir, çalışanların sizinle ilişkiye geçmeleri yasaklanır, orada değilmişsiniz gibi davranılır.

İtibarınıza saldırı; Arkanızdan kötü konuşulur, asılsız söylentiler çıkarılır, kararlarınız sürekli sorgulanır, özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız.

Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırı; Hiçbir özel göreviniz yoktur, sürdürmeniz için anlamsız ve sahip olduğunuzdan daha az nitelik gerektiren işler verilir, işiniz sürekli değiştirilir, özgüveninizi etkileyecek şekilde işler verilir.

Kişinin sağlığına doğrudan saldırı; Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız, fiziksel şiddet tehditleri yapılır, doğrudan cinsel taciz ve fiziksel zarar görürsünüz.Mobbing, işin akışına ya da bir davranışa ilişkin bir anlaşmazlıkla başlar.Daha sonra zorbanın saldırgan eylemleriyle devam eder.Süreç, işe son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile sonuçlanır.

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Günlük Hayatımız ve İş Sağlığı Güvenliği Rehberi ,İBB Basımevi, İstanbul 2016, Sayfa : 24-25