BLOG

İstatistikler ve Rakamlar Ne Söylüyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK)’nun iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin yaklaşık 11 milyon çalışanı kapsayan verileri, kanaat uyandırıyor.SGK verilerine göre 2013 yılında 56 bin 786 kişi iş kazası yaşadı.4 bin 617 meslek hastalığı tespit edildi.Bunların 1.360’ı iş kazaları sonucu ölümle sonuçlandı.

Faaliyet grupları bazında sıralama yapıldığında 2011 yılında en fazla iş kazasının 9 bin 217 ( yüzde 13,3 ) kaza ile kömür ve linyit çıkartılması faaliyetinde yaşandığı görüldü.Bunu 7 bin 268 ( yüzde 10,5) kaza ile makine ve teçhizatı hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, 5 bin 272 ( yüzde 7,6) kaza ile ana metal sanayi izledi.

Meydana gelen iş kazalarının sayısı ile sektörde istihdam edilenlerin sayısının bir arada değerlendirildiği standardize iş kazası oranına göre de en sık kaza kömür ve linyit çıkartılması faaliyetinde meydana geldi.

En fazla iş kazasının yaşandığı iller sıralamasında ilk üç sırayı İstanbul ( 9 bin 303), İzmir (7 bin 852) ve Manisa (5 bin 629) aldı.

Bu illeri 5 bin 450 kaza ile Bursa, 4 bin 738 kaza ile Kocaeli izledi. 81 ilin 78'inde ölümlü iş kazasının meydana geldiği 2011 yılında, sadece Ardahan, Kars ve Kilis'te ölümlü iş kazası yaşanmadı.

İl bazında meslek hastalığı dağılımına göre ise en çok meslek hastalıkları sırasıyla Kütahya (278), Zonguldak (159), Ankara (154) ve İstanbul’da (47) teşhis edildi.

Yaşanan iş kazalarının en önemli nedenleri; bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi, düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, kişilerin düşmesi ve makinelerin sebep olduğu kazalar şeklinde sıralandı. Bu nedenlerle yaşanan kazalar, toplam kazaların yüzde 80'ini oluşturdu.

İş kazaları sonucu oluşan yaranın vücuttaki yeri bakımında sınıflandırmaya göre parmaklar 15 bin 133 yaralanma ile ilk sırada yer alırken, bunu 14 bin 346 ile eller takip etti. Veriler, toplam kazaların yüzde 53'ünün üst ektremitelerde (omuz ve omuz eklemleri, kol ve dirsek, bilek, parmaklar, eller gibi) yaralanma ile sonuçlandığını gösterdi.

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Günlük Hayatımız ve İş Sağlığı Güvenliği Rehberi ,İBB Basımevi, İstanbul 2016, Sayfa : 42-43