BLOG

İş Kazası Sıklık Hızı Aynı Kalırken, Ağırlık Hızı Arttı

2011 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu gerçekleşen geçici iş göremezlik süresi, bir önceki yılın verilerine göre yaklaşık yüzde 17 oranında artış ile 1 milyon 772 bin 900 olarak belirlendi.Bunların yaklaşık 59 bini hastanede yatarak tedavi şeklinde geçirildi.

Verilere göre en çok iş kazası; yaş gruplarına göre dağılımda 25-29 yaş grubundakilerde, işyerinde çalışan sigortalı sayılarına göre 1-3 arası işçi çalıştıran işyerlerinde, işçinin son işveren nezdindeki çalışma süresine göre 3 ay-1 yıl arası kıdemlilerde, 3.iş saatinde yaşandı

Meydana gelen iş kazaları sonucu yaşanan geçici iş göremezlik sürelerinin kişi başı ortalama 24 gün olduğu tespit edildi.Bu, erkeklerde 24, kadınlarda 18 olarak hesaplandı.

Sonuçlara göre 2011 yılında iş kazalarında en yüksek ölüm 304 ile "Bina İnşaatı" faaliyet grubunda meydana geldi. Bunu 194 ile Kara Taşıma ve Boru Hattı Taşımacılığı, 148 ile Özel İnşaat Faaliyetleri izledi.

Bilindiği üzere 2009 - 2013 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'ne göre; ülkemizde beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin yüzde 500 artırılması ve yüz bin işçide iş kazası oranının yüzde 20 azaltılması hedeflenmektedir. Ancak veriler Politika Belgesi'nde belirtilen hedeflerin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Yüz bin işçide meydana gelen kaza oranı 2009 yılında 712, 2010 ve 2011 yıllarında ise 627 olarak hesaplandı. Buna göre azalma yüzde 12'dir ve beklenen düzeyde değildir. Uzmanlara göre teşhis ve tanısı konan meslek hastalığı sayısı ise olması gerekenden çok düşük seviyede.

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Günlük Hayatımız ve İş Sağlığı Güvenliği Rehberi ,İBB Basımevi, İstanbul 2016, Sayfa : 44-45