KURUMSAL

 • Uygulanabilir Tüm Yasal Ve Diğer Şartları Yerine Getirmeyi Taahhüt Ederek
 • Kaliteli Güvenilir, Hızlı Çözümler Üretmek Ve Sorunsuz Hizmet İlkesiyle Sektöründe En İyi Hizmeti Vermek,
 • Riskleri Ve Sorunları Minimize Edip, Hataları Ortadan Kaldırmak, fırsatları değerlendirerek Sürekli İyileşmeyi Sağlamak
 • Müşteri Memnuniyetinin Sağlayabilmek Ve Sürekliliği İçin Personelini Eğitmek Ve Bu Doğrultuda Kalite Yönetim Sisteminin İşlerliğini Beklentilere Cevap Verecek Şekilde Geliştirmek
 • Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ile müşterinin değişen beklentilerini ölçülüp değerlendirmekte ve bunları tüm çalışanlara duyurmak suretiyle, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
 • Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek için çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştirmek
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Tüm Yerel Kanun, Yönetmelik Ve Standartlara Uyulur.
 • Hizmetlerimizin Planlaması Sektörel Bazda Gerçekleştirilir.
 • Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Konularındaki Tüm Riskler Değerlendirilir Ve Koruyucu Önlemler Alınır.
 • Tüm Çalışanların Katılımı İle Tehlikeler Kaynağında Yok Edilerek Sıfır İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Hedeflenir.
 • Faaliyetlerimiz Sırasında Meydana Gelebilecek Herhangi Bir Kaza Veya Acil Durumda Kayıplarımızı En Aza İndirecek Sistemler Geliştirilir.
 • Başarıya Ulaşmak Ve Sürekli Gelişme İçin Çalışanlarımız Ve Müşterilerimiz İSG Konularında Eğitilir.
 • Hizmet sağlanılan firmalara, İşyeri Yetkilisine, Çalışanına Dair Tüm Bilgiler NABIZ OSGB Ve Görevlendirilen Personel Tarafından Mahremiyet İlkesine Uygun Şekilde Korunur Ve Üçüncü Kişiler İle Paylaşılmaz
 • Personelin Görev Yerinin Değişmesi Ya Da Görevinin Sonlanması Gibi Durumlarda Oluşturduğu Kurumsal Hafıza Sayesinde NABIZ OSGB ‘nin Verdiği Hizmette Bir Kayba Sebebiyet Vermemektedir

 

 

FY.01 / Yayın Tarihi: 03.04.2019 Revizyon No : 00 Rev Tarihi: İlk Yayın